Visie

Wij zien het als onze taak en uitdaging om onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Met ons onderwijs willen we bereiken dat onze leerlingen straks als puber en volwassene in staat zijn om een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving.

Onze kernwaarden?
Uitdagen
Om tot leren te komen moet je uitgedaagd worden. Je wordt uitgedaagd als het onderwijs niet te makkelijk is en niet te moeilijk en je je talenten kunt ontdekken.
Ruimte geven
Om jezelf te kunnen ontwikkelen moet je de ruimte krijgen. Ruimte om ‘het zelf te doen’ en om zelf verantwoordelijkheid te dragen. Ruimte om ruzie te maken en het weer op te lossen. Ruimte om te bewegen en vies te worden.
Zien
Leren doe je samen. We leren iedere dag van en met elkaar. Daar hoort een veilige leeromgeving bij waarin je gezien wordt en waar we er voor elkaar zijn. Een omgeving waar je fouten mag maken en waar iedereen zijn steentje bijdraagt.