School - Visie

Missie

Wij zijn een basisschool waar ieder kind welkom is. Wij zien het als onze taak en uitdaging om onze kinderen voor te bereiden op hun toekomst. Met ons onderwijs willen we bereiken dat onze kinderen opgroeien van enthousiaste, nieuwsgierige kleuters tot zelfstandige, zelfverzekerde pubers.

Kernwaarden

In schooljaar 2018-2019 worden samen met leerlingen, ouders en medewerkers nieuwe kernwaarden gekozen. Deze waarden zullen in de schoolgids 2019-2020 worden opgenomen.

Kernwaarden zijn diep verankerde overtuigingen die richting geven aan de dingen die je doet. Zeggen kwaliteiten vooral hoe je dingen doet, en waar je goed in bent, waarden verklaren waarom je dingen doet. Kernwaarden zijn drijfveren die het waarom van je handelen verklaren.

Visie

De Werkschuit is een vreedzame school die volop in beweging is. Kinderen, ouders en het team vormen samen een gemeenschap waarin we met elkaar werken, leren en er voor elkaar zijn. Wij leren iedere dag van en met elkaar. Wij bieden onderwijs gericht op een brede talentontwikkeling van leerlingen met extra aandacht voor sport en natuuronderwijs. Wij proberen in ons onderwijs bewegen en leren elke dag met elkaar te verbinden. In de gymzaal, in de klas, in de buurt en in onze schooltuin. Wij vinden het belangrijk dat kinderen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving.

Ons streven is; samen zingend naar school en fluitend naar huis!