School - Visie

De Werkschuit vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen naar een gewone basisschool gaan. De Werkschuit is zich bewust van haar taak kinderen in contact te brengen met de maatschappij. Het is belangrijk dat kinderen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Door met elkaar naar school te gaan, samen te leven en te leren bevorder je wederzijds begrip en respect.

De Werkschuit is een gezonde school. Dit betekent dat we structureel werken aan de gezondheid en de veiligheid van onze kinderen.
We zijn heel trots op onze prachtige binnentuin. De tuin wordt gebruikt voor de natuur- en kooklessen.

De Werkschuit is onderdeel van de brede school Noorderwaard. Dit betekent dat er naast onderwijs, voor- en naschoolse opvang van 7.30 uur tot 18.30 uur gerealiseerd wordt. De buitenschoolse opvang werkt met een gevarieerd activiteitenprogramma.