Ouders - Ouderraad

De OR is als volgt samengesteld:

Marco Bergmans, voorzitter
Wesley Koot, penningmeester
Anne Marie Vintges
Laura Sliggers
Daniëlle van Woudenberg
Bregitta Verwoerd
Meike Weustenraad
Linda de Graaf
Lilian Bucking
Antoinette van den Broek
Marieke de Kruijf, teamlid
Desiree van Hoof, teamlid

Verslaglegging ouderraad

Hebt u vragen of ideeën, neem dan contact op met de Ouderraad of mail naar or@obsdewerkschuit.nl