Ouders - Ouderraad

De OR is als volgt samengesteld:

Marco Bergmans, voorzitter

Wesley Koot, penningmeester

Dagmar Smit

Anne Marie Vintges

Laura Sliggers

Monique Nout

Daniëlle van Woudenberg

Bregitta Verwoerd

Miranda Karsenbarg

Meike Weustenraad

Marieke de Kruijf, teamlid

Desiree van Hoof, teamlid

Verslaglegging ouderraad

Hebt u vragen of ideeën, neem dan contact op met de Ouderraad of mail naar or@obsdewerkschuit.nl