Ouders - Ouderraad

De OR is als volgt samengesteld:

Marco Bergmans, voorzitter

Laurens Schriel, penningmeester

Dagmar Smit

Anne Marie Vintges

Wesley Koot

Monique Nout

 

Marieke de Kruijf, teamlid

Desiree van Hoof, teamlid

 

Verslaglegging ouderraad

 

Hebt u vragen of ideeën, neem dan contact op met de Ouderraad of mail naar or@obsdewerkschuit.nl