Ouders - Medezeggenschapsraad

De MR presenteert hierbij een uitgebreid informatief overzicht met daaraan gekoppeld diverse documenten zoals het Activiteitenplan, Huishoudelijk reglement MR, MR reglement en Jaarverslag. Tevens vindt u hieronder de notulen van de laatst gehouden vergadering.

Heeft u vragen, opmerkingen etc. dan kunt een e-mail sturen naar de MR.

De MR is als volgt samengesteld:

Teamgeleding Oudergeleding
Jonna Doornenbal Michel Schonis
Marieke Steehouwer Linda van den Broek

De school wordt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad door:

Bert van Rijswijk

Notulen MR

Hoe werkt de MR?

Medezeggenschapsreglement

Medezeggenschapsstatuut