Vreedzaam

De Werkschuit is een vreedzame school. Wij vormen samen een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deze sociale en emotionele vaardigheden hebben leerlingen nodig om samen de school tot een plezierige plek te maken. De klas en de school vormen daarmee een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.