Leren leren

We vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk zelf eigenaar kunnen zijn van hun eigen leren. We werken schoolbreed aan een leerlijn Leren Leren. Competenties als; samenwerken, reflecteren, taakaanpak, omgaan met uitgestelde aandacht, zelfstandig doorwerken en plannen en organiseren worden systematisch aangeleerd.