De tuin

De school heeft een prachtige schooltuin. Iedere groep is om de beurt verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin en het verzorgen van de kippen. Elk seizoen kent zijn eigen programma: zaaien en planten, onkruid wieden, oogsten, noten rapen, gras maaien en het blad opvegen. De tuin heeft een beestjeshotel en een paddenpoel. In de lessen wordt extra aandacht besteed aan alles wat leeft, groeit en bloeit.