Zelftest niet gebruiken bij klachten

Sinds begin april zijn corona-zelftesten te koop bij apotheken. De testen geven snel een uitslag, maar ze zijn minder betrouwbaar.
Een zelftest is een coronatest die u zelf thuis voor de zekerheid kunt afnemen, als u geen klachten heeft.
Ze zijn níet bedoeld om te testen bij klachten, na contact met iemand met corona of na terugkomst van een reis uit het buitenland. Dan maakt u een testafspraak bij de GGD.
De uitslag van een zelftest is minder nauwkeurig. Gebruik daarom zelftesten niet als u of uw kind:
  • Coronaklachten heeft (verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak.)
  • In contact is geweest met iemand met corona.
  • Terugkeert uit een hoog-risicogebied.
  • Toegang tot evenementen wilt.
  • Tot een risicogroep behoort.
  • Werkt met kwetsbare personen of mantelzorger bent.
Maak in die gevallen een testafspraak bij de GGD. Bij de GGD wordt u gratis getest door een professional met gevoeligere testmethoden. U krijgt hierdoor een betrouwbare testuitslag.