Persbericht nieuwbouw De Werkschuit

Vandaag verschijnt er een persbericht in het nieuws. Het bericht gaat over de nieuwbouw van De Werkschuit. Er is door de schoolbesturen en de gemeente samen een voorstel gepresenteerd aan de gemeenteraad. In het voorstel blijft De Werkschuit op de locatie Noorderwaard en gaan we samen met De Windroos in een nieuw schoolgebouw.
We juichen het voorstel toe!
Concreet betekent het op dit moment overigens nog niets. We wachten verder af.