Ouderraad zoekt nieuwe leden!

De Ouderraad (OR) is voor het schooljaar 2021-2022 op zoek naar enthousiaste ouders die blij worden van het leveren van een bijdrage aan school en het plezier voor de kinderen. Het gaat veelal om de organisatie en ondersteuning van diverse activiteiten. We nodigen je van harte uit om een keer vrijblijvend een vergadering bij te wonen!
Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar: directeur@obsdewerkschuit.nl