Op woensdag 3 november Sponsorloop

Het geld dat door de kinderen wordt opgehaald besteden we aan de aanschaf van een drinkfles (Dopper) voor iedere leerling. Hiermee willen we het gebruik van kartonnen pakjes en plastic flesjes binnen de school terugdringen. 
De kinderen krijgen morgen een sponsorformulier mee naar huis. Het zou leuk zijn als ze aan familie, vrienden, kennissen en/of buren een kleine bijdrage kunnen vragen voor de sponsorloop.
De loop vindt plaats van 11.30 - 12.30 uur rondom de school. Er zijn uiteraard verschillende routes voor de kleuters, de onder/middenbouw en de bovenbouw. De groepen lopen in shifts en de groep die niet loopt moedigt de andere kinderen aan. Daarnaast zorgt de ouderraad voor water, een stukje fruit en muziek met een DJ.
Wilt u eraan denken dat de kinderen deze dag schoenen aantrekken waarmee ze kunnen rennen en een drinkbeker waarmee ze bij de OR water kunnen halen?
Wij hopen dat u uw kind kunt helpen met het sponsorformulier en dat u de kinderen kunt komen aanmoedigen op 3 november!
 
De leerkrachten en de ouderraad