de Werkschuit - Medezeggenschapsraad

De MR presenteert hierbij een uitgebreid informatief overzicht met daaraan gekoppeld diverse documenten zoals het Activiteitenplan, Huishoudelijk reglement MR, MR reglement en Jaarverslag. Tevens vindt u hieronder de notulen van de laatst gehouden vergadering.

Heeft u vragen, opmerkingen etc. dan kunt een e-mail sturen naar de MR.

 

De MR is als volgt samengesteld:

Teamgeleding Oudergeleding
Cora Vernooij Annemarieke Plantinga
Sophia Schweitzer Jan Maarten Dijk
Linda van den Broek

 

 

Notulen MR

 

 

Hoe werkt de MR?

Medezeggenschapsreglement

Medezeggenschapsstatuut