de Werkschuit - Medezeggenschapsraad

De MR is een wettelijk verplicht orgaan. De MR geeft personeel en ouders de gelegenheid om mee te denken over en te participeren in de bestuurlijke aangelegenheden van de school. Op onze school hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting in de MR. De directeur is adviseur van de MR.

In de Schoolapp vindt u meer informatie over de MR.