Welkom op de Werkschuit!

De leerkrachten verwelkomen de kinderen bij de deur van de klas met een hand en dat voelt voor velen als gezien worden.

Iedereen die onze school bezoekt, willen we graag een welkom geven.

Kinderen van groep 8 gaan deze schooltaak op zich nemen.

U heeft vast gemerkt dat de kinderen van de hele school taken hebben en/of in commissies zitten. Bij De Vreedzame School willen we kinderen voorbereiden op sociale vaardigheden en deze oefenen. De school als een mini-maatschappij.

Vanaf maandag 2 oktober gaat er een proefperiode in van drie weken waarbij een aantal leerlingen van groep 8 bezoekers mogen verwelkomen.

De hoofdingang is de deur waar aangebeld en opengedaan kan worden.

Alle deuren zullen voor- en na schooltijd 8.15- 8.30 uur en na 14.30 uur open staan.

Aan het eind van de periode zullen we evalueren hoe het is gegaan.

We houden u op de hoogte.

Wij heten u van harte welkom.