Wat een opstekers…

Op maandag 6 november aanstaande wordt de jaarlijkse algemene ouderavond weer gehouden. De avond start met het huishoudelijke deel, dat door de ouderraad en de medezeggenschapsraad wordt ingevuld.

Het vervolg van de avond staat volledig in het teken van “De Vreedzame School”. Na de inleiding van Annemieke Vernooij, die de invoering van deze methode op onze school begeleidt, verzorgen de leerkrachten een inkijkje in de lessen “Vreedzaam”, die aan de kinderen gegeven worden.

Het huishoudelijke deel van de avond start om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie voor u klaar. Als eindtijd kunt u rekening houden met 21.00 uur.

Een avond, die zeker de moeite waard belooft te worden. Het gaat immers over praktische lessen die u kind volgt. We rekenen dan ook op uw komst.