Voel jij je lekker tour

 

Beste ouder/verzorger,

Onze school doet mee aan de Voel Jij Je Lekker Tour, een leefstijlprogramma waar kinderen gedurende het schooljaar leren over bewegen, voeding en een gezonde leefstijl. Centraal staat het ontwikkelen van een gezonde leefstijl zodat kinderen voor langere tijd enthousiast worden om gezond te eten en voldoende te bewegen.

De Tour richt zich met een actief groepsprogramma op kinderen uit groep 6. Voor de kinderen die vorig schooljaar in groep 6 aan de tour hebben meegedaan is er ook een programma in groep 7. Naast het groepsprogramma is er voor kinderen met hun ouders het naschoolse beweegaanbod: SportyKids. Voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar wordt tweejaarlijks de Wijkse Spelen georganiseerd. Er worden ook activiteiten georganiseerd waar u als ouder/verzorger samen met uw kind(eren) in de leeftijd 4 tot 12 jaar aan deel kan nemen. Hieronder leest u hoe het programma is opgebouwd. Op www.facebook.com/leefstijltour blijft u op de hoogte van alle activiteiten en kunt u zich inschrijven.

Gezamenlijke start

In september starten we het programma met een feestelijke opening. In die maand zal met de kinderen ook een fitheidstest worden gedaan en vullen ze een leefstijl vragenlijst in.

Groepsprogramma

Door het schooljaar heen worden onder schooltijd themaweken en verschillende gastlessen door professionals verzorgd over bewegen, voeding en houding.

Sportykids

SportyKids is een naschools beweegprogramma voor kinderen en hun ouders. Gedurende 12 weken gaan kinderen lekker bewegen, spelletjes doen en sportieve uitstapjes maken. Dit leuke en leerzame programma wordt verzorgd door buurtsportcoach Tobias Wijnmaalen in samenwerking met diverse Wijkse sportverveningen.

De najaarscursus (12 weken) start 23 oktober 2017 en eindigt 22 januari 2018. De voorjaarscursus (12 weken) start 2 april 2018 en eindigt 2 juli 2018. Inschrijven via www.facebook.com/leefstijltour

Familie workshops

Voor het hele gezin worden vier keer per jaar leuke en informatieve lokale workshops georganiseerd. Met elkaar gezellig een kookworkshop volgen bijvoorbeeld. Inschrijven via www.facebook.com/leefstijltour

De Voel Jij Je Lekker Tour wordt gecoördineerd door Wijksport en mede mogelijk gemaakt en gesteund door de wethouder sport, onderwijs en gezondheid van de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij wensen u en uw kind(eren) een sportief en educatief jaar toe!

 

Namens de directie van de school

Desiree van Hoof