Uitdagen

Uitdagen. Om tot leren te komen moet je uitgedaagd worden. In de lessen, in de plusgroep, tijdens de keuzetijd, in een theatervoorstelling, tijdens de sportlessen, in de tuin en tijdens het ‘leren leren’. Je wordt uitgedaagd als het onderwijs niet te makkelijk is en niet te moeilijk.