Stakingsdag 12 december 2017

Beste ouders,

Vanuit de media heeft u ongetwijfeld vernomen, dat er wederom een oproep is gedaan aan het Primair Onderwijs om het werk neer te leggen, en wel op 12 december aanstaande. Op alle scholen van obs Wijk blijkt de stakingsbereidheid groot te zijn. Er is daarom, onder voorbehoud, besloten de scholen ook op 12 december aanstaande te sluiten. Dat voorbehoud betreft de meet-up, die vertegenwoordigers van het Primair Onderwijs deze week hebben met onderwijsminister, Arie Slob. De uitspraken, die de minister tot nu heeft gedaan, duiden er op, dat ook tijdens de meet-up niet aan de eisen van het onderwijsveld zal worden voldaan.

Al met al is de verwachting dus dat ook De Werkschuit op dinsdag 12 december gesloten zal zijn. Binnenkort volgt een brief van het bestuur van obs Wijk om u ook inhoudelijk te informeren over het standpunt in deze situatie. Ik wil u tijdig te informeren over de invulling van 12 december aanstaande, zodat u er alvast rekening mee kunt houden, dat u kind op die dag niet naar school kan.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan nodig ik u uit om aanstaande vrijdagochtend de koffie inloop bij te wonen.

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Peter Donatz
directeur a.i.