School - Bij ons…

Samen verantwoordelijk

We beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De Vreedzame School is een programma dat we als school inzetten voor het ontwikkelen van sociale competenties en democratisch burgerschap. Wekelijks krijgen kinderen lessen “Vreedzaam”. Op het schoolplein worden mediatoren ingezet. Mediatoren zijn leerlingen uit groep 7 en 8 die een speciale training hebben gevolgd en ingezet worden bij kleine conflicten tussen kinderen.