School - School

Gezonde School

logo_GEZONDE-SCHOOLNaast het geven van goed onderwijs is het belangrijk dat kinderen zich gelukkig, gezond en veilig voelen op school.

Wij vinden het belangrijk om iedereen te laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten hoog in het vaandel hebben staan. Met veel enthousiasme hebben we gewerkt aan het aanvragen van het vignet Gezonde School. De thema’s die hierbij aan bod komen zijn:

 • Voeding
 • Sport en Bewegen
 • Roken en Alcohol
 • Hygiëne
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Fysieke veiligheid
 • Milieu

Samen Actief

Naast het geven van goed onderwijs vinden wij het ook belangrijk dat er aandacht is voor andere activiteiten. Dit stimuleert de goede sfeer op school.

We leggen het accent op het samen spelen en samen delen. Dit organiseren we door gezamenlijke activiteiten klassendoorbrekend uit te voeren en wel van groep 1 t/m groep 8. Enkele voorbeelden zijn ons jaarlijkse feesten: Carnaval, Eindfeest, Koningsspelen, Sportdagen. De oudste leerlingen zorgen voor de jongste leerlingen. Zij voelen zich verantwoordelijk en geven het goede voorbeeld aan de jongere kinderen. Ook onze maandvieringen worden door een onder- én bovenbouwgroep voorbereid en opgevoerd.
De kinderen leren elkaar kennen en spelen daardoor op sommige momenten samen in de pauzes.

Elk jaar doet de Werkschuit mee aan de sporttoernooien die door sportverenigingen worden georganiseerd: hockey, voetbal, korfbal. Daarnaast organiseren we zelf ook een sportdag.

 

09-okt-2015-Kunstschilderen

Creatief Leren

Onderwijsconcept

Het denken en werken vanuit de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen is al enkele jaren geleden ingezet als onderwijsconcept. Dit betekent dat de leerkracht inspeelt op de individuele behoefte van de leerling en daar het onderwijs op afstemt. We werken hierbij doelgericht en evalueren om de zes weken of het onderwijs effectief en succesvol is.

We geloven in het effect van een voortdurende samenwerking tussen leerkracht, leerling en ouders. In 2015 zijn we begonnen met startgesprekken waarbij ouders, leerkrachten en leerling zich uitspreken over de verwachtingen en uitdagingen voor het komende schooljaar.

 

Cultuureducatie

Cultuureducatie zorgt voor een beter en rijker leerklimaat. Het stimuleert leerlingen in creatief denken waardoor hun ontwikkeling breder gevormd wordt. Hierbij gaan we uit van het inzetten van:

 • Meerdere intelligenties
 • Eigen initiatief
 • Inspiratie uit andere culturen
 • Het stimuleren van zelfvertrouwen

Met Kunst Centraal zijn wij een traject gestart met de volgende doelstelling:

In 2016 zijn wij een school waar de cultuureducatie verweven is in de vakken op school. Elke leerkracht kan creatief omgaan met de mogelijkheden om de cultuurvakken in te zetten bij de zaakvakken.