Pietenochtend

De Pietenochtend is de start van het Sinterklaasfeest bij de kleuters. Pietengym, Pietendans, Sjoelen met pepernoten, pakjes stapelen, chocoladeletters maken, sinterklaasbingo, schminken en taaitaai versieren. Aan het eind kreeg iedereen zijn pietendiploma. Er zijn op De Werkschuit heel veel hulppieten!

Bekijk de FOTO’S