Petitie voor de wethouder

Groep 6 heeft de wethouder een petitie aangeboden. Ze bieden de petitie aan omdat wij op de Marienhoeve de leerlingen niet het bewegingsonderwijs kunnen bieden, waar ze recht op hebben. De leerlingen kunnen zich nu niet voldoende ontwikkelen en de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.
 
De leerlingen van onze school hadden altijd een hoog bewegingsniveau. Echter sinds het schooljaar 2015-2016 gymmen we met een aantal groepen (ong. 90 leerlingen) op de Marienhoeve. In die sporthal zijn maar beperkte materialen aanwezig en sinds 2017 is dat nog minder geworden. Wij voldoen nu niet aan de eisen van de onderwijsinspectie voor fatsoenlijk bewegingsonderwijs.  
 
Tegenwoordig worden scholen afgerekend op hun opbrengsten, op de scores van de eindtoetsen. Dat is inderdaad de basis van het onderwijs, maar veel leerlingen hebben talenten die daarmee niet te meten zijn. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gelegenheid hebben om ook hun (andere) talenten te ontwikkelen en te laten zien. Daarnaast is het goed dat ze hun vaardigheden, zoals samenwerken, in een andere setting kunnen laten zien. Goed bewegingsonderwijs is voor ons dus essentieel. Wij hopen dat de gemeente dat ook erkent.
Bekijk de FOTO’S en het artikel in ’t Groentje