ouders - ouders

We vinden het belangrijk dat er bij ons op school een open communicatie is. De leerlingen worden vertegenwoordigd door de leerlingenraad, die één keer per maand bij elkaar komt.

Ook voor de ouders is, naast de ouderraad en de medezeggenschapsraad, gelegenheid om van gedachten te wisselen met elkaar en de directie.

Elke eerste woensdag- en vrijdagochtend van de maand kunnen ouders elkaar ontmoeten in school. De ouderplek is speciaal ingericht tot een gezellige ruimte. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen ouders met elkaar praten.

Meer informatie vindt u in Communicatie Ouders (pdf)

In Ouderbetrokkenheid 3.0 (pdf) kunt u meer lezen over hoe zeer wij de betrokkenheid van ouders op prijs stellen.

Sinds schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met startgesprekken in het begin van het schooljaar met ouders, kind en school. Het gesprek gaat over wat het kind wil leren in het komende jaar, welke uitdaging de ouders en het kind zien en welke kansen er zijn.