Ouders - Ouders

We vinden het belangrijk dat er bij ons op school een open communicatie is. De leerlingen worden vertegenwoordigd door de leerlingenraad, die één keer per maand bij elkaar komt.

Ook voor de ouders is, naast de ouderraad en de medezeggenschapsraad, gelegenheid om van gedachten te wisselen met elkaar en de directie.

Elke eerste woensdag- en vrijdagochtend van de maand kunnen ouders elkaar ontmoeten in school. De ouderplek is speciaal ingericht tot een gezellige ruimte. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen ouders met elkaar praten.

Sinds schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met startgesprekken in het begin van het schooljaar met ouders, kind en school. Het gesprek gaat over wat het kind wil leren in het komende jaar, welke uitdaging de ouders en het kind zien en welke kansen er zijn.

Algemene Ouderavond

In november organiseert de school een algemene ouderavond met een bepaald thema. Daarbij is er uiteraard de mogelijkheid voor het stellen van vragen. Een actieve avond waarbij u kennismaakt met de verschillende processen die op school spelen.

We laten u graag zien hoe we gezamenlijk voor uw kind een positieve en werkzame omgeving kunnen creëren. U bent van harte uitgenodigd.

Hulpouders

Ouderhulp wordt zeer op prijs gesteld. Het maakt veel activiteiten op school mogelijk. Daarnaast is het voor ouders een leuke gelegenheid om hun kind aan het werk te zien en betrokken te zijn bij de school. Ouders kunnen op allerlei manieren in onze school helpen:

  • begeleiden bij kooklessen, knutselen, kerst, sporttoernooien e.d.
  • begeleiden bij excursies, uitstapjes
  • in de binnentuin werken
  • gastlessen geven
  • actief zijn in MR of ouderraad
  • klassenouder

Met elkaar zorgen we ervoor dat de kinderen een leuke tijd op school hebben.