Ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk om samen met ouders en kinderen vorm te geven aan ons onderwijs. Dit betekent dat we de rapport- en voortgangsgesprekken u en uw kind uitnodigen om dit te bespreken. Soms kunnen er afspraken gemaakt worden die in het belang zijn van de ontwikkeling van onze kinderen.

Goede samenwerking is in het belang van de kinderen. En onder goede samenwerking verstaan we dat ouders en school op een lijn staan en dat elkaar steunen.