onze school - organisatie

De Werkschuit werkt met acht groepen. Alle groepen zitten in hetzelfde gebouw.

De groepen 1/2a en 1/2b zijn gemengde groepen, de andere groepen zijn homogeen.

Er zijn drie pleinen, zodat de leerlingen alle ruimte hebben om te spelen.

Schooltijden

Werkschuit-schooltijden

De lange dagen zijn van 8.30 tot 14.30 uur

De korte dagen zijn van 8.30 tot 12.30 uur

N.B.:

  • De groepen 1 en 2 zijn op vrijdag de gehele dag vrij van school
  • Groep 3 is op vrijdag vanaf 12.30 uur vrij van school
  • Alle groepen zijn op woensdagmiddag vrij van school

Naschoolse Opvang

De naschoolse opvang wordt intern georganiseerd door KMN Kind&Co.

De jonge leerlingen worden door de begeleiders opgehaald. De oudere leerlingen gaan zelfstandig naar de opvang binnen het gebouw.

Ouders kiezen ook voor andere naschoolse opvang zoals: de Rakkers, Spelerij Maatjes en de Kresj.

Gymles

De kleuters spelen en bewegen in het speellokaal.

De gymlessen worden gegeven op Mariënhoeve en het Walplantsoen.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 6 worden met de bus vervoerd.
De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan op de fiets.

gym