Onze eigen app!

De app is helemaal up-to-date. Alle belangrijke informatie staat hier bij elkaar. U kunt de app installeren vanuit de play- of apple-store. In de eerste week na de vakantie krijgt uw kind een folder mee waarin uitgelegd wordt hoe dat gaat.
Een beschrijving van de belangrijkste functies vindt vindt u hieronder:

De app kent verschillende tegels met verschillende functies:

Nieuws

Onder deze tegel vindt u nieuws over activiteiten voor de hele school. Zaken als; schoolfruit, de Sint, het schoolreisje, een staking of de koningsspelen vindt u hier terug.

Jaarkalender

De jaarkalender met alle belangrijke data, vrije dagen en bijzondere activiteiten kunt u hier terugvinden.

Vrije dagen

Alle vrije dagen en extra lesdagen zijn nog een keer extra op een rij gezet zodat u uw eigen agenda makkelijk kunt vullen.

Klassenboek

Hier vindt u nieuws en berichten van de meester of juf van uw kind(eren). Deze tegel vervangt het “oude” klasbord en deelt met u het reilen en zeilen in de klas. Dit nieuws is afgeschermd, zodat alleen ouders van de klas de berichten kunnen lezen. Bij de eerste keer kunt u zelf een login aanvragen.

MR

Notulen en jaarverslagen van de medezeggenschapsraad kunt u hier terugvinden.

OR

Nieuws en berichten van de activiteitencommissie kunt u hier terugvinden.

Ziekmelden

U kunt uw kind ziekmelden door het formulier onder de knop in te vullen en te versturen. De leerkracht ontvangt dan automatisch een e-mail met daarin de ziekmelding. Indien nodig zal de leerkracht contact met u opnemen om de reden van ziekmelding te bespreken.

Verlof aanvragen

Met behulp van deze tegel kunt u vrijstelling aanvragen van geregeld schoolbezoek (artikel 11 sub f, of artikel 11 sub g van de leerplichtwet 1969) Meer informatie hierover vindt u op de site van het ministerie van OC&W.

Tien-minutengesprek

De bedoeling is om de 10-minutengesprekken tussen leerkrachten en ouders te plannen met behulp van deze tegel. Meer informatie hierover volgt nog.

Pushberichten

De app kent de mogelijkheid om vanuit school pushberichten te sturen. Deze mogelijkheid wordt gebruikt in bijzondere situaties zoals de aankomsttijd van de bus na een schoolreisje of om belangrijk nieuws aan te kondigen.

Wij zullen allemaal nog even moeten wennen aan deze manier van communiceren!

Mocht u tips voor ons hebben dan horen wij het graag.

Mocht u vragen hebben over de installatie en of het gebruik van de app dan kunt u terecht bij meester Bert.