Staking op woensdag 6 november gaat door!

Gepubliceerd op 4-11-2019

Waarom staken we toch?
Afgelopen vrijdag sloten de bonden, werkgevers en minister Slob een convenant waarin het kabinet toezegde 460 miljoen euro te investeren in het onderwijs. Bij leerkrachten en schoolleiders ontstond vervolgens grote woede omdat een aanzienlijk deel van dit geld eenmalig was. Belangrijkste verwijt van veel leraren en schoolleiders: dit is eenmalig , terwijl er structureel meer geld nodig is. Ze eisen blijvende investeringen en tegelijkertijd willen ze aandacht voor het groeiende lerarentekort, dat op veel scholen nu al gaten slaat. 

Structurele investeringen blijven nodig om goed onderwijs te garanderen voor onze kinderen. Om de werkdruk te verlagen, de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs te dichten en het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Daarom leggen we woensdag 6 november het werk neer.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/lerarenstaking-woensdag-gaat-toch-door-voorzitter-algemene-onderwijsbond-weg~b1532a25/