Nieuwe kernwaarden voor de Werkschuit!

Kernwaarden zijn diep verankerde overtuigingen die richting geven aan de dingen die je doet. Kernwaarden zijn drijfveren die het waarom van je handelen verklaren.
Welke kernwaarden passen het beste bij De Werkschuit? Wat vinden we nou het meest belangrijk in het vormgeven van ons onderwijs?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn leerlingen van de leerlingenraad geïnterviewd en hebben leerkrachten input kunnen leveren tijdens een studiedag. Er is door ouders een kwaliteitenspel ingevuld en een groep ouders uitgebreid bevraagd tijdens een zogenaamde ‘pizza-sessie’. Na al deze input zijn er nieuwe kernwaarden gekozen voor De Werkschuit.
 
Onze kernwaarden:

Uitdagen. Om tot leren te komen moet je uitgedaagd worden. In de lessen, in de plusgroep, tijdens de keuzetijd, in een theatervoorstelling, tijdens de sportlessen, in de tuin en tijdens het ‘leren leren’. Je wordt uitgedaagd als het onderwijs niet te makkelijk is en niet te moeilijk.
Ruimte geven. Om jezelf te kunnen ontwikkelen moet je de ruimte krijgen. Ruimte om ‘het zelf te doen’ en om zelf verantwoordelijkheid te dragen. Ruimte om ruzie te maken en het weer op te lossen. Ruimte om te bewegen en vies te worden. Ruimte om jezelf te zijn.
Zien. Leren doe je samen. We leren iedere dag van en met elkaar. Daar hoort een veilige leeromgeving bij waarin je gezien wordt. Een omgeving waar je fouten mag maken en waarin we voor elkaar zorgen.