Medezeggenschap zoekt versterking

Medezeggenschapsraad zoekt versterking M/V
Annemarieke Plantinga zal , nadat haar jongste zoon de school verlaat, uit de MR gaan. Ouders, die haar plek in willen nemen kunnen dit aangeven van Cora Vernooij (  MR school)  of Linda van den Broek ( ouder MR )
Graag voor 15 september melden bij bovenstaande personen als je geïnteresseerd bent of meer informatie over deze vacante plek wenst. Als er meerdere kandidaten zijn, zullen verkiezingen volgen.