De school is open op 30 en 31 januari

Op 30 en 31 januari is de school open volgens rooster.

Toch ondersteunen we wel degelijk de landelijke acties. Het onderwijs bereidt kinderen voor op de toekomst en is simpelweg te belangrijk om niet voor op de bres te springen. Incidentele 'oplossingen' in de vorm van een eenmalig bedrag zetten geen zoden aan de dijk. Er moet een structurele aanpak komen. Alleen zo kan de werkdruk worden aangepakt en voldoende ondersteunend personeel worden ingezet. Dit kabinet laat een tweedeling ontstaan tussen arme en rijke gezinnen en heeft met de invoer van passend onderwijs enorm bezuiningd op de ondersteuning van de meest kwetsbare kinderen, ten koste van alle kinderen.

Wij vinden dat alle kinderen de aandacht en kansen moeten krijgen die ze verdienen!
Sommige klassen draaien daarom een aangepast programma of besteedt op deze dagen extra aandacht aan de landelijke acties.


Het team