Leren lezen is een feest!

Alle letters zijn aangeboden, dat is een bijzonder moment voor de leerlingen van groep 3! En wat kunnen ze al goed lezen, we zijn trots!