Leerlingen - PlusOnderwijs

PlusOnderwijs

Voor kinderen in de bovenbouw, die naast het gewone lesprogramma meer uitdaging nodig hebben, is er de mogelijkheid om het programma van de Plusgroep te volgen. In de Plusgroep worden kinderen uitgedaagd met opdrachten die een beroep doen op het hoge orde denken, zoals filosoferen. Voor kinderen die dat nodig hebben wordt er ruimte gemaakt in de weektaak zodat kinderen ook tijdens de reguliere lessen aan verdiepende opdrachten kunnen werken.