Leerlingen - Leerlingenraad

De Werkschuit heeft een leerlingenraad. Vanaf groep 4 vertegenwoordigt een leerling zijn klas in de leerlingenraad. De raad komt 4 keer per jaar samen en heeft dan een gesprek met de directeur. Voorafgaand aan een bijeenkomst levert de klas input aan de vertegenwoordiger.

Onderwerpen als: het speelmateriaal, de tuin en de kippen, het opknappen van het lelijke elektriciteitshuisje en het voetbalrooster komen in een bijeenkomst aan bod.

Met een leerlingenraad dragen we bij aan een vreedzame school waar kinderen zich verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen school en leren wat inspraak betekent.