Koningsspelen 2017

Betreft: De Koningsspelen

Beste kinderen en ouders/verzorgers van groep 1, 2, 3 en 4

De Koningsspelen

Vrijdag 21 april a.s. zijn de Koningsspelen!

We gaan sportieve spelletjes doen die in het teken staan van Koningsdag.

We beginnen om 08.30 uur met een Koninklijk ontbijt. Daarna openen we de Koningsspelen met het lied ‘Okido’ van Kinderen voor Kinderen.

De spelletjes worden gespeeld van 09.30 – 11.00 uur, daarna is er een programma in de klas.

 

Hulp gevraagd!

Voor de Koningsspelen zoeken wij hulpouders!

De hulp bestaat uit het begeleiden van een groepje kinderen, maar ook het opbouwen en opruimen van de spelletjes en hand en span diensten. U kunt zich inschrijven op de lijst naast de deur van de klas. Het inschrijven kan tot en met vrijdag 7 april.

Wij hopen op veel hulp!

 

Verder nog:

 

  • Donderdag 20 april graag bord, beker en mes meenemen, voorzien van naam. Graag in een plastic tas, óók voorzien van naam.
  • De kinderen mogen op 21 april verkleed naar school komen. Natuurlijk in het thema van Koningsdag! Tip: i.v.m. de spelletjes is makkelijke kleding gewenst!
  • Voor een tien- uurtje wordt gezorgd.
  • Hulpouders die zich hebben aangemeld mogen om 8:30 uur bij het speellokaal verzamelen. Vanuit hier worden de spelletjes klaargezet en worden er instructies gegeven voor het begeleiden.
  • Het zou erg fijn zijn als er voldoende ouders zijn die ook mee kunnen helpen met het opruimen!
  • Graag willen wij u erop attenderen dat de kleuters, dus de groepen 1 en 2, deze dag naar school gaan.
  • De groepen 1 t/m 4 zijn om 12:30 uur vrij!

 

We hopen op een sportieve en gezellige dag met mooi weer!

Vriendelijke groet,

 

leerkrachten onderbouw De Werkschuit