Kledingactie

Kledingactie

De vorige kledingactie heeft in het voorjaar € 102 opgeleverd.
Voor de herfstvakantie gaat de najaarsactie van start. Wij hopen op uw steun.

2016-kledingactie