Enquête pauze-opvang

Beste ouders,

Door het continurooster lukt het niet om alle leerkrachten een half uur pauze te geven op een dag. Dit is een wettelijke verplichting. Daarom zijn we op zoek naar oplossingen.
De oplossingen zijn: een professionele organisatie inhuren of vrijwilligers werven voor de opvang van de kinderen tijdens de lunch en het buitenspelen.
Dat is de reden dat wij u de volgende korte enquête willen voorleggen.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om de vragenlijst, die u in de mail ontvangt, voor 7 maart 2017 in te vullen?
Alvast hartelijk dank.

de Werkgroep
Anita Schipper, Anita van Dijk, Anneke Trouw en Bert van Rijswijk