de Werkschuit - visie

De Werkschuit vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen naar een gewone basisschool gaan. De Werkschuit is zich bewust van haar taak kinderen in contact te brengen met de maatschappij. Het is belangrijk dat kinderen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Door met elkaar naar school te gaan, samen te leven en te leren bevorder je wederzijds begrip en respect.

De Werkschuit is een gezonde school. Dit betekent dat we structureel werken aan de gezondheid en de veiligheid van onze kinderen.
We zijn heel trots op onze prachtige binnentuin. De tuin wordt gebruikt voor de natuur- en kooklessen.

De Werkschuit is onderdeel van de brede school Noorderwaard. Dit betekent dat er naast onderwijs, voor- en naschoolse opvang van 7.30 uur tot 18.30 uur gerealiseerd wordt. De buitenschoolse opvang werkt met een gevarieerd activiteitenprogramma.

 

promofilm De Werkschuit from obsdewerkschuit on Vimeo.

 

De Werkschuit maakt er werk van

De Werkschuit is een school waar samen werken en samen leren centraal staan. Het motto in alles wat we doen is: ‘Er werk van maken’. ‘De Werkschuit maakt er werk van’ is de slogan in alle uitingen. Onze speerpunten zijn: effectief en gevarieerd lesgeven, een goede sfeer en betrokkenheid. Daarbij vinden wij leuke activiteiten belangrijk en een goede band met u als ouders.

1. Effectief en gevarieerd onderwijs

Veel leerzame, uitdagende en leuke activiteiten, trots op onze binnentuin

2. Goede sfeer

Enthousiasme, zorg voor elkaar, laagdrempeligheid, Kids Skills, mediators)

3. Betrokkenheid

In de school ( zorgen/ delen/ respect/ samen doen)
Buiten de school ( actualiteit, cultuur, godsdienst, maatschappij)

Daarnaast bieden we:

 • Zorg en aandacht voor uw kind
 • Plusgroepen
 • Goed opgeleide en gemotiveerde leerkrachten
 • Functioneel schoolgebouw
 • Moderne leermiddelen
 • Effectieve organisatie
 • Aandacht voor Kunst en Cultuur
 • Goede en moderne communicatie
 • Interne buitenschoolse opvang
 • Goede uitstroomkwaliteit

Schoolgids

OBW-Schoolgids-16-17

In onze Schoolgids 2016-2017 (PDF) vindt u veel praktische informatie maar vooral veel inhoudelijke informatie over het onderwijs op onze school en hoe een en ander voor uw kind(eren) is geregeld.

 

moestuinles

Gezonde School

logo_GEZONDE-SCHOOLNaast het geven van goed onderwijs is het belangrijk dat kinderen zich gelukkig, gezond en veilig voelen op school.

Wij vinden het belangrijk om iedereen te laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten hoog in het vaandel hebben staan. Met veel enthousiasme hebben we gewerkt aan het aanvragen van het vignet Gezonde School. De thema’s die hierbij aan bod komen zijn:

 • Voeding
 • Sport en Bewegen
 • Roken en Alcohol
 • Hygiëne
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Fysieke veiligheid
 • Milieu

Gezonde School vignet  sinds 2012

De Werkschuit heeft in oktober 2015 voor de tweede maal het landelijke vignet Gezonde School behaald. Dit vignet is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. We bieden een actieve en gezonde omgeving voor onze leerlingen, een fris klimaat én er is speciale aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Wij vinden dit belangrijk omdat het bijdraagt aan een bewust gezonde leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Daarnaast is er bij ons op school speciale aandacht voor het thema welbevinden en sociale veiligheid.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

Samen Actief

Naast het geven van goed onderwijs vinden wij het ook belangrijk dat er aandacht is voor andere activiteiten. Dit stimuleert de goede sfeer op school.

We leggen het accent op het samen spelen en samen delen. Dit organiseren we door gezamenlijke activiteiten klassendoorbrekend uit te voeren en wel van groep 1 t/m groep 8. Enkele voorbeelden zijn ons jaarlijkse feesten: Carnaval, Eindfeest, Koningsspelen, Sportdagen. De oudste leerlingen zorgen voor de jongste leerlingen. Zij voelen zich verantwoordelijk en geven het goede voorbeeld aan de jongere kinderen. Ook onze maandvieringen worden door een onder- én bovenbouwgroep voorbereid en opgevoerd.
De kinderen leren elkaar kennen en spelen daardoor op sommige momenten samen in de pauzes.

Elk jaar doet de Werkschuit mee aan de sporttoernooien die door sportverenigingen worden georganiseerd: hockey, voetbal, korfbal. Daarnaast organiseren we zelf ook een sportdag.

 

09-okt-2015-Kunstschilderen

Creatief Leren

Onderwijsconcept

Het denken en werken vanuit de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen is al enkele jaren geleden ingezet als onderwijsconcept. Dit betekent dat de leerkracht inspeelt op de individuele behoefte van de leerling en daar het onderwijs op afstemt. We werken hierbij doelgericht en evalueren om de zes weken of het onderwijs effectief en succesvol is.

We geloven in het effect van een voortdurende samenwerking tussen leerkracht, leerling en ouders. In 2015 zijn we begonnen met startgesprekken waarbij ouders, leerkrachten en leerling zich uitspreken over de verwachtingen en uitdagingen voor het komende schooljaar.

 

Cultuureducatie

Cultuureducatie zorgt voor een beter en rijker leerklimaat. Het stimuleert leerlingen in creatief denken waardoor hun ontwikkeling breder gevormd wordt. Hierbij gaan we uit van het inzetten van:

 • Meerdere intelligenties
 • Eigen initiatief
 • Inspiratie uit andere culturen
 • Het stimuleren van zelfvertrouwen

Met Kunst Centraal zijn wij een traject gestart met de volgende doelstelling:

In 2016 zijn wij een school waar de cultuureducatie verweven is in de vakken op school. Elke leerkracht kan creatief omgaan met de mogelijkheden om de cultuurvakken in te zetten bij de zaakvakken.