de Werkschuit - inspraak

Leerlingenraad

In de leerlingenraad hebben zitting:

Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Jayden Borgstrom Groep 8
Peter Donatz directeur

 

Schooljaar 2016 – 2017

Schooljaar 2015 – 2016

 

Schooljaar 2014 – 2015

Medezeggenschapsraad

De MR presenteert hierbij een uitgebreid informatief overzicht met daaraan gekoppeld diverse documenten zoals het Activiteitenplan, Huishoudelijk reglement MR, MR reglement en Jaarverslag. Tevens vindt u hieronder de notulen van de laatst gehouden vergadering.

Heeft u vragen, opmerkingen etc. dan kunt een e-mail sturen naar de MR.

 

De MR is als volgt samengesteld:

Teamgeleding Oudergeleding
Anneke Trouw Annemarieke Plantinga
Katinka van den Brink Jan Maarten Dijk
Sophia Schweitzer Linda van den Broek

 

 

Notulen MR

MR notulen oktober 2016
MR notulen maart 2016
MR notulen januari 2016

MR notulen december 2015
MR notulen oktober 2015
MR notulen januari 2015
MR notulen juni 2014

 

Hoe werkt de MR?

Huishoudelijk reglement

Medezeggenschapsreglement

Medezeggenschapsstatuut

Activiteitenplan

Communicatieplan

 

Ouderraad

De OR is als volgt samengesteld:

Laurens Schriel penningmeester/voorzitter
Dagmar Smit ouder
Anne Marie Vintges ouder
Wesley Koot ouder
Miriam van den Brom ouder
Monique Nout ouder
Samila el Makrini ouder
Anita van Dijk teamlid/voorzitter
Desiree van Hoof teamlid

 

Verslaglegging ouderraad

verslag ouderraad nov 2015

verslag ouderraad okt 2015

verslag ouderraad sep 2015

verslag ouderraad mei 2015

verslag ouderraad jan 2015

verslag ouderraad dec 2014

verslag ouderraad nov 2014

verslag ouderraad sep 2014

 

Heeft u vragen of ideeën, neem dan contact op met de ouderraad of mail naar info@obsdewerkschuit.nl