de Werkschuit - inspraak

Leerlingenraad

In de leerlingenraad hebben zitting:

Groep 4
 Nine Dijk Groep 5
Groep 6
Groep 7
Jayden Borgstrom Groep 8
Peter Donatz directeur

 

Schooljaar 2016 – 2017

Schooljaar 2015 – 2016

 

Schooljaar 2014 – 2015

Medezeggenschapsraad

De MR presenteert hierbij een uitgebreid informatief overzicht met daaraan gekoppeld diverse documenten zoals het Activiteitenplan, Huishoudelijk reglement MR, MR reglement en Jaarverslag. Tevens vindt u hieronder de notulen van de laatst gehouden vergadering.

Heeft u vragen, opmerkingen etc. dan kunt een e-mail sturen naar de MR.

 

De MR is als volgt samengesteld:

Teamgeleding Oudergeleding
Anneke Trouw Annemarieke Plantinga
Katinka van den Brink Jan Maarten Dijk
Sophia Schweitzer Linda van den Broek

 

 

Notulen MR

MR notulen oktober 2016
MR notulen maart 2016
MR notulen januari 2016

MR notulen december 2015
MR notulen oktober 2015
MR notulen januari 2015
MR notulen juni 2014

 

Hoe werkt de MR?

Medezeggenschapsreglement

Medezeggenschapsstatuut

 

 

Ouderraad

De OR is als volgt samengesteld:

Laurens Schriel ouder
Dagmar Smit ouder
Anne Marie Vintges ouder
Wesley Koot ouder / penningmeester
Marco Bergmans ouder / voorzitter
Monique Nout ouder
Daniëlle van Woudenberg ouder
Laura Sliggers ouder
Bregitta Ruitenbeek
Miranda Karsenbarg
ouder
ouder
Anita Vos teamlid
Desiree van Hoof teamlid


Verslaglegging ouderraad

verslag ouderraad mei 2018

 

Oude verslagem

verslag ouderraad nov 2015

verslag ouderraad okt 2015

verslag ouderraad sep 2015

verslag ouderraad mei 2015

verslag ouderraad jan 2015

verslag ouderraad dec 2014

verslag ouderraad nov 2014

verslag ouderraad sep 2014

 

Heeft u vragen of ideeën, neem dan contact op met de ouderraad of mail naar info@obsdewerkschuit.nl