Carnaval op de Slingerschuit

De schooldeuren gingen open en de carnavalskinderen stroomden naar binnen. Er werd meteen aangehaakt in de polonaise door de hal.

’s Middags liepen alle kinderen de scholenoptocht.

Het was mooi! Alaaf.

Bekijk hier de foto’s van Groep 5 en de foto’s van Groep 4.

En natuurlijk het FILMPJE