Bezoek Charlotte Dematons

Op dinsdag 24 april kwam Charlotte Dematons een gastles geven in groep 6.

Wat is nu typisch Nederlands? Ons landschap, onze molens, onze Zaanse huisjes, onze schepen, Sinterklaas… In dit project staat het inmiddels beroemde boek Nederland van schrijfster en illustratrice Charlotte Dematons centraal. Haar boek is een feest van herkenning, verwondering en plezier. Aardrijkskunde, biologie èn geschiedenis, verwijzingen naar bekende kinderboeken en liedjes in één boek bij elkaar. Charlotte ging met de kinderen aan de slag rondom dit thema.

De leerlingen en de juf waren heel enthousiast!

Bekijk de FOTO’S