Beleid - overheid

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het primair onderwijs. Dit doet zij door onderzoek op de school. In eerste instantie is een school zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs; dus ook voor de manier waarop de kwaliteit wordt gemeten en geëvalueerd. De inspectie sluit bij een onderzoek zoveel mogelijk hierop aan. De intensiteit van het toezicht is afhankelijk van de prestaties van de school.

Leerplicht

In de folder Leerplicht (pdf) leest u waarom uw kind verplicht is om onderwijs te volgen en hoe de controle daarop plaatsvindt. Er zijn bijzondere omstandigheden waarop uw kind vrij kan krijgen.

pdf-icon

Leerplicht

Minimabeleid Gemeente

De nieuwe folder minimabeleid is verschenen! Als u moet rondkomen van een minimuminkomen dan komt u wellicht in aanmerking voor een van de inkomensondersteunende regelingen.

pdf-iconMinimabeleid 2014

 

pdf-iconregeling studie-pc

 

Regelingen voor jongeren, volwassenen en ouderen

– deelname sociaal-culturele activiteiten (aanvullend voor kinderen is er een extra bijdrage mogelijk voor sporten)

– collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering

– eenmalige uitkering voor 65+ers

– studie-computer (voor ouders met kinderen in groep 8 van het basisonderwijs)

 

Inkomensondersteunende maatregelen

Behalve de regelingen minimabeleid zijn er ook andere inkomensondersteunende maatregelen zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en meer. Ook zijn er belastingtoeslagen en mogelijkheden om voor school- en studiekosten bijdragen te ontvangen.

 

Meer informatie?

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de informatiefolder die verkrijgbaar is bij het Wmo-loket en die is neergelegd in bijvoorbeeld de dorpshuizen, het Feuniksgebouw, scholen en andere ‘openbare plaatsen’ in de gemeente. Ook kunt u meer lezen op de website van de gemeente of de Regionale Sociale Dienst.

Bij het kopje ‘inkomen en uitkering/ minimabeleid’ vindt u wellicht al antwoord op vragen die u heeft. Voor verdere vragen of het opvragen van een aanvraagformulier voor de regelingen kunt u ook bellen met het telefonisch spreekuur van de RSD: 030-6929595, dagelijks van 9.00 – 11.00 uur.

 

Lokaal loket RSD

Voor meer informatie of voor het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met het RSD-loket in Wijk bij Duurstede. Op dinsdagochtend is er inloopspreekuur en op dinsdagmiddag is er spreekuur op afspraak. Wilt u een afspraak maken voor het RSD-spreekuur dan kan dat via het Wmo-loket, telefoon 0343-473070.