Beleid - minimabeleid gemeente

De nieuwe folder minimabeleid is verschenen! Als u moet rondkomen van een minimuminkomen dan komt u wellicht in aanmerking voor een van de inkomensondersteunende regelingen. U kunt dan contact opnemen met de Stichting Binding.

naar de website van stichting Binding

regeling studie-pc

 

Regelingen voor jongeren, volwassenen en ouderen

– deelname sociaal-culturele activiteiten (aanvullend voor kinderen is er een extra bijdrage mogelijk voor sporten)

– collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering

– eenmalige uitkering voor 65+ers

– studie-computer (voor ouders met kinderen in groep 8 van het basisonderwijs)