Beleid - kwaliteitszorg

Onderwijskundig jaarplan

In dit plan vindt u de doelen die voor dit schooljaar zijn gesteld en hoe wij deze willen bereiken. Het is voortgekomen uit de doelstellingen uit ons schoolplan.

pdf-icon

–  Onderwijskundig Jaarplan 2016-2017

Schoolplan

Het schoolplan is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede en de beleidsterreinen die relevant zijn voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg.

pdf-icon

Schoolplan

Ondersteuningsprofiel (SOP)

Het School Ondersteunings Profiel beschrijft elk jaar de ontwikkelings- en kwaliteitsverbeteringen die wij willen realiseren.

pdf-icon – Ondersteuningsprofiel

Veiligheidsplan

Integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit plan richt zich op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten, die binnen of in de directe omgeving van de school kunnen voorkomen.

pdf-icon

Veiligheidsplan

Zorgplan

Obs de Werkschuit heeft als taak ieder kind goed en effectief onderwijs te bieden. Ons Zorgplan geeft aan hoe wij de zorg voor uw kind behoren uit te voeren. Dit is belangrijk voor u om te weten, in het bijzonder wanneer uw kind specifieke zorg nodig heeft.

pdf-icon –  zorgplan 2016-20177