Beleid - internetgebruik

Internet

De leerlingen gebruiken de computers bij het maken van hun werkstukken, het voorbereiden van hun spreekbeurten, het maken van een powerpoint presentatie en het opzoeken van gegevens die ze bij de lessen nodig hebben.

Veel methodes hebben software bij hun leerlijnen gevoegd. Alle leerlingen werken met de software van rekenen, taal en lezen. 
Een duidelijke afspraak is, dat leerlingen niet zonder toestemming op internet mogen komen en dan nog onder toezicht van de leerkracht. Ook als ze op de computer mogen werken omdat hun werktaak erop zit, wordt door de leerkracht duidelijk aangegeven wat ze op de computer mogen doen (rekenspel, taalspel etc.).

De afspraken die wij hiervoor hebben gemaakt kunt u terugvinden in het Protocol Internetgebruik.

E-Mail

Contacten met de ouders gaan zoveel mogelijk via e-mail.
 Eens per maand krijgt elke ouder/ verzorger de scheepstelegraaf en de kalender met de activiteiten van de maand toegestuurd, terwijl deze ook op onze website worden gepubliceerd.