Verkiezing medezeggenschap

Bij ons op school hebben we een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit een vertegenwoordiging van het personeel en van de ouders. Zij vergaderen over veel zaken die met het onderwijs en de school te maken hebben. Er wordt gesproken over de begroting, beleidsplannen en protocollen en ook over de organisatie van ons onderwijs.

Zij komen ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar.

De personeelsleden worden afgevaardigd door hun collega’s, de oudervertegenwoordiging wordt gekozen door de ouders. De zittingstermijn voor de oudergeleding is drie jaar. Aan het eind van deze periode kan men herkozen worden voor een volgende zittingsperiode.

In november zit de periode voor twee ouders erop. Dit betekent dat er verkiezingen worden georganiseerd. Ouders die belangstelling hebben om zitting te nemen in de medezeggenschapsraad kunnen zich tot de herfstvakantie opgeven bij Bert van Rijswijk of Jan Maarten Dijk.

De verkiezingen zijn dan tijdens de algemene ouderavond op 7 november aanstaande.