onze school - organisatie

De Werkschuit werkt met acht groepen. Alle groepen zitten in hetzelfde gebouw.

De groepen 1/2a en 1/2b zijn gemengde groepen, de andere groepen zijn homogeen.

Er zijn drie pleinen, zodat de leerlingen alle ruimte hebben om te spelen.

Schooltijden

Werkschuit-schooltijden

De lange dagen zijn van 8.30 tot 14.30 uur

De korte dagen zijn van 8.30 tot 12.30 uur

N.B.:

  • De groepen 1 en 2 zijn op vrijdag de gehele dag vrij van school
  • Groep 3 is op vrijdag vanaf 12.30 uur vrij van school
  • Alle groepen zijn op woensdagmiddag vrij van school

Naschoolse Opvang

De naschoolse opvang wordt intern georganiseerd door KMN Kind&Co.

De jonge leerlingen worden door de begeleiders opgehaald. De oudere leerlingen gaan zelfstandig naar de opvang binnen het gebouw.

Ouders kiezen ook voor andere naschoolse opvang zoals: de Rakkers, Spelerij Maatjes en de Kresj.

Gymles

De kleuters spelen en bewegen in het speellokaal.

Sinds de sluiting van de Vikinghal worden de gymlessen op Mariënhoeve en het Walplantsoen gegeven.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 6 worden met de bus vervoerd.
De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan op de fiets naar het Walplantsoen.

gym