de Werkschuit - verantwoording

In de uitvoering van ons schoolsysteem houden wij ons aan de gemaakte afspraken.

Jaarverslag 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan 2015-2016

School Ondersteunings Profiel (SOP)

 

Tevredenheidspeiling 2014

Het verslag van het Tevredenheidsonderzoek geeft u een redelijke indruk hoe onze school wordt ervaren.

Tevredenheidsonderzoek Ouders
Tevredenheidsonderzoek Leerlingen
Tevredenheidsonderzoek Personeel